Wednesday, December 19, 2012

2012.12.20-ны сургалт

2012.12.20-ны сургалт

НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга Б. БАТТҮВШИН

НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс, нийгмийн салбарын их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах санамж бичиг-ийн хүрээнд хийгдэж буй ажлуудын нэг болох Шууд ардчилал, иргэний оролцооны бодлогын баримт бичгийг олон нийтэд түгээн сурталчлах ажлыг дүүрэг, хороодод эрхлэн хэрэгжүүлэх Хөтлөгч багш-ийн 3 дахь шатны сургалтанд НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга Б. БАТТҮВШИН лекц уншив.